Golden Heart Foundation
Golden Heart Foundation

 

 

Welkom op de website van Golden Heart Foundation.

 

Golden Heart Foundation is een stichting die het evangelie verspreid en zich inzet voor het welzijn van kinderen, wezen, weduwen, behoeftigen en de voormalig kindsoldaten van Sierra Leone, West-Afrika.

Voor betere educatie, een betere leefomgeving, kortom een betere toekomst!

 

Wij danken u voor uw aandacht en interesse en natuurlijk voor uw steun!

Gods zegen.

 

Golden Heart Foundation.

Job 22:28

1 Kronieken 28:19-21

Lucas 1:76-80

Galaten 2-10